Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Videa o terapeutskom pisanju i prevladavanju zabrinutosti izrađena u sklopu projekta Mlade snage solidarnosti

Videa o terapeutskom pisanju i prevladavanju zabrinutosti izrađena u sklopu projekta Mlade snage solidarnosti

U sklopu projekta Mlade snage solidarnosti volonterka Antonella Moscarda izradila je dva videa kojima se članicama pomaže da prebrode teško psihičko razdoblje izolacije.

Video ”Pisanje kao lijek” namijenjen je svima koji su željni dotaknuti svoju nutrinu te stvoriti još dublji i snažniji odnos sa samim sobom jednostavnom terapijom ekspresivnog pisanja, dok je video ”Zabrinutost” prigodan za trenutnu situaciju u kojoj vlada strah i zabrinutost više nego ikada i kroz koju svi prolazimo. Osmišljen je s ciljem ostvarivanja sigurnosti te kako bi izvukli iz svih ovih ”neugodnih” osjećaja nešto konstruktivno za nas i naše živote.