Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Savjetovalište psihoterapeuta

Tijekom liječenja i oporavka važno je brinuti se i o svom psihičkom zdravlju. Naša psihoterapeutkinja Štefanija Prosenjak-Žumbar pomoći će vam u suočavanju s bolesti i posljedicama liječenja,  razvijanju pozitivnih očekivanja, uvjerenja i ponašanja potrebnih za stvaranje novih obrazaca oporavka uma i tijela, prevladavanju zabrinutosti i stresa te usvajanju vještina uspostavljanja kvalitetne komunikacije u obiteljskom i širem socijalnom okruženju.

Savjetovalište psihoterapeuta otvoreno je PO NAJAVI četvrtkom od 17.00 do 19.00 sati na 097/629-82-21 (Loredana).


Saznajte više i o drugim savjetovalištima…

Savjetovalište liječnika onkologa / Saznaj više…

Savjetovalište fitoterapeuta / Saznaj više…

Savjetovalište farmaceuta / Saznaj više…

Savjetovalište nutricionista / Saznaj više…