Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Savjetovalište farmaceuta: Videosnimka s dragocjenim savjetima oboljelim ženama od raka dojke

Savjetovalište farmaceuta: Videosnimka s dragocjenim savjetima oboljelim ženama od raka dojke

Zadovoljstvo nam je podijeliti s vama ovu videosnimku sa savjetima naše magistre farmacije Ane Grbac. Savjeti su namijenjeni oboljelim ženama od raka dojke, onim koje trenutno prolaze kroz fazu liječenja i kemoterapiju. Zbog visoke rizičnosti od obolijevanja važno je znati kako se što bolje zaštiti, kako se ponašati i koje mjere poduzeti u slučaju odlaska na terapiju u zdravstvene ustanove te kako zapravo treba provoditi samoizolaciju. Mag.pharm. Ana Grbac u Klubu provodi savjetovalište farmaceuta u sklopu edukativno savjetodavno-terapijskog programa „Tri Z – zdrava prehrana, zdravo tijelo i zdrav um“.
Iako smo zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa obustavili provedbu aktivnosti koje se odvijaju u prostorima Kluba, prilagodili smo se situaciji i naša se savjetovališta sada provode putem telefona, videopoziva, društvenih mreža ili elektroničke pošte.
Ako imate pitanja ili trebate savjet slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu info@geapula.hr ili pozivom na broj 097/629-82-21 (Loredana).