Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Preporuke za onkološke bolesnike tijekom pandemije virusom COVID-19

Preporuke za onkološke bolesnike tijekom pandemije virusom COVID-19

Hrvatsko onkološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora obzirom na pandemiju koronavirusom (COVID-19) objavilo je preporuku za onkološke bolesnike i ustanove u kojima se onkološki bolesnici liječe i kontroliraju.

U nastavku vam donosimo preporuke namijenjene onkološkim bolesnicima a cjelokupan tekst možete pročitati ovdje.

Savjetujemo našim bolesnicima da slijede preporuke koje daje naš Nacionalni krizni stožer. Osnovne preporuke su (zbog prijenosa COVID-19 kapljičnim putem ili sa “zagađenih” površina):

  • izbjegavanje socijalnih kontakata ili bliskog fizičkog druženja s drugim osobama (održavati ili paziti da udaljenost od drugih osoba bude minimalno 2 metra) i izbjegavanje mjesta većeg socijalnog kontakta. Pritom valja naglasiti važnost socijalnog distanciranja i od članova vlastite obitelji i prijatelja, jer su oni najčešći prenosioci virusa (do 80% zaraženih inficira se preko članova obitelji).
  • održavanje osobne higijene, osobito redovito i kvalitetno pranje ruku sapunom i vodam tijekom 20 sekundi iłi uporaba dezinficijensa na bazi 70%-tnog alkohola, minimalizirati dodirivanja tjelesnih sluznica (oka, nosa).
  • održavanje čistoće radnih površina, stolova, kvaka,
  • u slučaju porasta tjelesne temperature i/ili pojave respiratornih tegoba telefonski kontaktirati liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa radi dogovora o daljnjem postupanju.

 

Svi bolesnici u aktivnom onkološkom liječenju moraju nastaviti bez odgode svoju onkološku terapiju. Međutim, terapija se može i treba dijelom prilagoditi sadašnjem trenutku, primjerice:

  • radioterapijsko liječenje mora se nastaviti ordinirati kao i do sada, ali uz sve uvjete za sprječavanje prijenosa zaraze s bolesnika na bolesnika ili medu bolesnicima i zdravstvenim djelatnicima
  • ukoliko se palijativna radioterapija može dati jednokratno a ne višekratno, treba odabrati jednokratnu opciju
  • primjenjivati hipofrakcioniranu radioterapiju kad god je moguće
  • kemoterapija se u vrijeme infekcije COVID-19 treba ordinirati manjom gustoćom doze, no pazeći pritom da se poluči jednako uspješan način kontrole bolesti (primjerice primjena trotjednog taksana umjesto tjednih aplikacija u liječenju metastatske bolesti), imunoterapija inhibitorima kontrolnih točaka ili imunoterapija protutijelima trebala bi se ordinirati u maksimalno dugačkim intervalima sljedeći pritom upute o lijeku (primjerice mjesečno umjesto dvotjedno)
  • bolesnici na hormonskoj terapiji ne bi smjeli imati značajnih promjena terapijskih principa u svome liječenju, osim činjenice da bi se preporučile rjeđe kontrole, primjerice mjesec dana dulje od standarda.

 

Bolesnici koji su u procesu aktivnog onkološkog liječenja i primaju sistemnu imunosupresivnu terapiju trebaju se javiti ordinirajućem onkologu pri pojavi simptoma koje bi se moglo povezati s COVID-19 infekcijom.