O nama

Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA – Pula osnovan je na inicijativu Lige protiv raka Pula 1997. godine. Od lipnja 2001. godine djeluje kao samostalna udruga s vlastitim tijelima upravljanja.

Misija i vizija

Misija Kluba:

 • pružanje psihosocijalne pomoći ženama oboljelim i operiranim od raka dojke i članovima njihovih obitelji, podizanje svijesti stanovništva o važnosti prevencije i ranom otkrivanju raka dojke, poticanje žena na samopregled i sistematske preglede s ciljem ranog otkrivanja bolesti, pružanje kvalitetne postoperativne rehabilitacije oboljelim i liječenim od karcinoma dojke.
 • suradnja i udruživanje sa sličnim udrugama i organizacijama te zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama koji djeluju na područjima prevencije i psihosocijane skrbi o oboljelima od karcinoma dojke s ciljem poboljšavanja uvjeta liječenja, povećanja prava i poboljšanje razine psihosocijalne skrbi oboljelih i liječenih od raka dojke

Vizija Kluba:

 • Klub žena je mjesto u kojem žene oboljele i liječene od karcinoma dojke i njihove obitelji dobivaju potrebnu psihosocijalnu, informacijsku, logističku, edukacijsku, savjetodavnu, kvalitetnu postoperativnu rehabilitaciju.

Načela Kluba:

 • Transparentnost
 • Djelovanje za opće dobro
 • Etičnost
 • Humanost
 • Neovisnost
 • Odgovornost
 • Demokratski način odlučivanja

 

Osnovni cilj Kluba žena Gea – Pula je doprinijeti očuvanju i promicanju zdravlja žena u Istarskoj županiji, dok su specifični ciljevi:

 • pružiti podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti informiranjem, edukacijama i savjetovanjem;
 • pružiti pomoć u rehabilitaciji žena liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti pružanjem potporno terapijskih usluga;
 • unaprijediti kvalitetu života oboljelih i liječenih žena i njihovih obitelji pružanjem psihosocijalne pomoći
 • doprinijeti smanjenju smrtnosti od raka dojke promocijom preventivnih pregleda i razvijanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda.

Područje djelovanja Kluba žena Gea – Pula jesu socijalne djelatnosti, humanitarna pomoć, zaštita zdravlja, preventivno djelovanje, unapređenje i zaštite zdravlja osoba oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti.

Korisnici mogu biti sve osobe oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih i težih oboljenja, njihove obitelji, pravne i fizičke osobe koje pružaju zdravstvenu, socijalnu, psihološku ili dr. podršku oboljelima i članovima obitelji te šira javnost koja se posredno ili neposredno susreće i može susresti s oboljenjem od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti.

Radi postizanja navedenih ciljeva Klub žena Gea – Pula bavit će se sljedećim djelatnostima:

 • promovirati širenje i razmjenu činjenica i najnovijih informacija o raku dojke,
 • edukativno i propagandno djelovati u borbi protiv raka dojke,
 • promovirati važnost brige o zdravlju dojki, isticati potrebu za redovnim preventivnim pregledima i ranom otkrivanju raka dojke,
 • promovirati i isticati važnost zdravih životnih navika,
 • u suradnji s drugim tijelima i ustanovama djelovati na ranom otkrivanju raka dojke,
 • isticati potrebu osiguranja kvalitetne skrbi tijekom i nakon liječenja,
 • organizirati edukacije, konferencije, okrugle stolove kako bi se okupili svi relevantni subjekti, stručnjaci i ustanove koje su povezane s pružanjem zdravstvenih i drugih usluga oboljelima s ciljem poticanja bolje skrbi o oboljelima i pružanje kvalitetnijih usluga te lakšeg ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja,
 • isticati potrebu da liječene žene u potpunosti razumiju sve predložene mogućnosti liječenja i tretmana te da im se omogući pravo na drugo mišljenje i liječenje u specijaliziranim kliničko-bolničkim centrima i klinikama prema njihovom odabiru,
 • pružati psihološku i socijalnu zaštitu te rehabilitaciju osobama koje su oboljele od raka dojke te članovima njihovih obitelji,
 • pružati usluge ciljanih medicinskih vježbi i limfne drenaže za članice Kluba žena Gea – Pula pod nadzorom medicinskog osoblja,
 • pružati usluge savjetovanja onkologa i po potrebi drugih liječnika specijalista,
 • pružati usluge savjetovanja psihoterapeuta (radionice i individualni psihoterapeutski tretmani), farmaceuta, fitoterapeuta te po potrebi drugih stručnjaka vezano za liječenje i ostvarivanje prava oboljelih, liječenih članova udruge i članova njihovih obitelji,
 • pružati pomoć u kupnji homeopatskih i drugih dodataka prehrani,
 • razvijati i poticati volonterstvo radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
 • osposobljavati dobro rehabilitirane žene za volonterski rad s bolesnicima,
 • osigurati po potrebi besplatnu pravnu pomoć vezano za informiranje, potporu i zaštitu žena oboljelih od raka u području prava pacijenata i ugovornih prava iz područja zdravstvenog osiguranja,
 • pružati pomoć u ostvarivanju socijalnih prava ženama oboljelim od raka i njihovim obiteljima,
 • organizirati humanitarne i javnozdravstvene akcije radi podizanja svijesti javnosti o potrebi ranog otkrivanja raka dojke i prikupljanja sredstava za rad udruge kao i pružanja humanitarne pomoći te nabavu opreme za potrebe Kluba žena Gea – Pula ili medicinskih ustanova,
 • organizirati prigodne manifestacije, seminare, izložbe i slično s ciljem podizanja svijesti o važnosti preventivnih pregleda i samopregleda dojki,
 • zagovarati i provoditi javne kampanje s ciljem poboljšanja kvalitete liječenja i položaja bolesnika te prevencije bolesti,
 • predlagati mjere i programe nadležnim tijelima s ciljem boljeg položaja osoba oboljelih i liječenih od raka dojke i drugih malignih bolesti te zaštite zdravlja i prevencije raka dojke
 • organizirati predavanja, radionice i savjetovanja s ciljem informiranja žena o redovitim pregledima i samopregledima dojki, promoviranja zdravih životnih navika i općenito zdravlja žene,
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima i inicijativama koje promiču ciljeve Udruge,
 • organiziranje izleta za članove i volontere udruge
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama, stručnim društvima, zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva Udruge
 • suradnja s Ligom protiv raka Pula i Hrvatskom forumom protiv raka Europa Donna te ostalim asocijacijama sa sličnim ili istim programom i područjem djelovanja,
 • suradnja sa subjektima gospodarskog sektora radi ostvarivanja ciljeva Udruge
 • tiskanje i izdavanje, letaka, brošura i drugih publikacija u tiskanom i/ili elektronskom izdanju
  snimanje i reprodukcija audio i video spotova s ciljem promicanja prevencije raka dojke.

Tijela Udruge

Skupštinu Udruge čine svi redovni članovi Kluba redovni članovi.

Predsjedništvo je izvršno tijelo te ima pet članova: predsjednica Nataša Vitasović, tajnica Loredana Šćulac, psihoterapeutica Štefanija Prosenjak Žumbar, Adrijana Radolović Rajko i Barbara Floričić.
Na sastancima Skupštine i Predsjedništva vode se zapisnici, a rad članova svih tijela je volonterski. Tijela udruge izabrana su na Redovnoj skupštini 28.10.2022. godine.
Statut udruge usvojen 10. prosinca 2019. dostupan je ovdje.

GEA Pula Klub žena liječenih od karcinoma dojke
Sjedište udruge: Nobileova ulica 1, 52100 Pula
OIB: 01589135466
Radno vrijeme: pon – uto / čet – pet: od 9 do 11 h, srijedom od 17 do 19 h
Telefon: +385 52 388 866 /  +385 99 253 0414
E-mail: info@geapula.hr
IBAN: HR4924070001118017000 otvoren u OTP banci

Ispuni pristupnicu,
pridruži nam se

Doniraj i sudjeluj

GEA Pula Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Sjedište udruge: Nobileova ulica 1, 52100 Pula
IBAN HR4924070001118017000 otvoren u OTP banci