Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA – Pula osnovan je na inicijativu Lige protiv raka Pula 1997. godine. Od lipnja 2001. godine djeluje kao samostalna udruga s vlastitim tijelima upravljanja.

 

Misija i vizija

Misija Kluba:

 • pružanje psihosocijalne pomoći ženama oboljelim i operiranim od raka dojke i članovima njihovih obitelji, podizanje svijesti stanovništva o važnosti prevencije i ranom otkrivanju raka dojke, poticanje žena na samopregled i sistematske preglede s ciljem ranog otkrivanja bolesti, pružanje kvalitetne postoperativne rehabilitacije oboljelim i liječenim od karcinoma dojke.
 • suradnja i udruživanje sa sličnim udrugama i organizacijama te zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama koji djeluju na područjima prevencije i psihosocijane skrbi o oboljelima od karcinoma dojke s ciljem poboljšavanja uvjeta liječenja, povećanja prava i poboljšanje razine psihosocijalne skrbi oboljelih i liječenih od raka dojke

Vizija Kluba:

 • Klub žena je mjesto u kojem žene oboljele i liječene od karcinoma dojke i njihove obitelji dobivaju potrebnu psihosocijalnu, informacijsku, logističku, edukacijsku, savjetodavnu, kvalitetnu postoperativnu rehabilitaciju.

Načela Kluba:

 • Transparentnost
 • Djelovanje za opće dobro
 • Etičnost
 • Humanost
 • Neovisnost
 • Odgovornost
 • Demokratski način odlučivanja

Osnovni ciljevi i djelatnosti Kluba

 • Interesno organiziranje žena oboljelih, liječenih i operiranih od karcinoma dojke, radi pružanja psiho-socijalne podrške oboljelima i pružanja druge vrste pomoći, radi lakšeg savladavanja problema izazvanih bolešću i ponovnog uključivanja u svakodnevni život,
 • Skretanje pozornosti javnosti na problem karcinoma dojke koji je poprimio epidemijske okvire i promoviranje prevencije s ciljem ranog otkrivanja kada je karcinom još izlječiv,
 • Organizacija susreta i druženja žena nakon operacije dojke,
 • Psihička i fizička rehabilitacija žena,
 • Razgovori i prenošenje iskustava,
 • Podržavanje svih inicijativa korisnih za rehabilitaciju žena operiranih od karcinoma dojke,
 • Osposobljavanje dobro rehabilitiranih žena za volonterski rad sa bolesnicama,
 • Savjetovanje oboljelih i članova obitelji,
 • Organizacija fizikalne terapije i limfne drenaže za članice Kluba pod nadzorom ovlaštenog medicinskog osoblja,
 • Edukativno i propagandno djelovanje u borbi protiv karcinoma dojke,
 • Pružanje pomoći u provođenju akcija na ranom otkrivanju raka dojke,
 • Organizacija prigodnih manifestacija, seminara, izložbi i slično,
 • Suradnja s Ligom protiv raka Pula, Hrvatskim forumom protiv raka dojke Europa Donna, ostalim asocijacijama s programom istim ili sličnim njegovom,
 • Prikupljanje sredstava za rad Kluba, za nabavu opreme kako za potrebe Kluba tako i za medicinske ustanove.

Tijela Udruge

Skupštinu Udruge čine svi redovni članovi Kluba redovni članovi. Skupština Kluba:

 • donosi Statut i druge opće akte,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba, Predsjedništvo i Nadzorni odbor Kluba,
 • imenuje počasne članove Kluba,
 • utvrđuje Program rada,
 • donosi Financijski plan za narednu godinu  i usvaja Završni račun za proteklu godinu,
 • razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu,
 • odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Kluba,
 • donosi odluku o kupnji i prodaji nekretnina,
 • imenuje i razrješava Likvidatora Kluba,
 • obavlja i druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima značajnim za rad Kluba utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

Predsjedništvo je izvršno tijelo te ima pet članova: predsjednica Nataša Vitasović, dopredsjednica Liljana Vojnić, tajnica Matea Štimac te članovi predsjedništva: Gordana Peruško i dr. Mario Božac.

Članovi Nadzornog odbora su: Hilda Buždon, Milena Jovanović i Nevenka Rudan.

Na sastancima Skupštine, Nadzornog i Upravnog odbora vode se zapisnici, a rad članova svih tijela je volonterski. Tijela Udruge izabrana su na Izbornoj skupštini 22. veljače 2018. godine.


GEA Pula Klub žena liječenih od karcinoma dojke
Sjedište udruge: P. Nobile 1, 52100 Pula
OIB: 01589135466
Radno vrijeme: ponedjeljkom i utorkom od 9 do 11 h, srijedom od 17 do 19 h
Telefon: +385 52 388 866 /  +385 99 253 0414
E-mail: info@geapula.hr
Fax: +385 52 388 865
IBAN: HR4924070001118017000 otvoren u OTP banci