NE ću ben, hodi zajno

Kratki opis projekta

Projekt “NE ću ben, hodi zajno” odnosi se na povećanje znanja i svijesti ciljanih skupina o važnosti ranog otkrivanja i prevencije raka dojke i recidiva raka dojke,te promicanje zdravih navika očuvanja zdravlja građanki i građana na području Istarske županije i Općine Murter.

OPĆI CILJ projekta

Doprinijeti povećanju znanja i svjesnosti građana/ki o važnosti ranog otkrivanja raka dojke i prevenciji bolesti i recidiva bolesti u Republici Hrvatskoj.

SPECIFIČNI CILJ

Povećanje znanja i svijesti o važnosti ranog otkrivanja i prevencije raka dojke i recidiva raka dojke, te promicanje zdravih navika i očuvanja zdravlja građanki na području Istarske županije i Općine Murter-Kornati.

Ciljana skupina su žene u dobi od 18 do 65 godina uključujući zdrave osobe i osobe koje su bolovale od raka dojke. Projektom se osvještavaju i uče žene da je kontinuirani samopregled i odlazak na preventivni pregled dojke važan korak u zaštiti vlastitog zdravlja. Glavne aktivnosti projekta usmjerene su na promociju zdravlja i podizanje svijesti žena o važnosti usvajanja navike kontinuiranog pregleda dojki :

– MEDIJSKA KAMPANJA “NE, “ću ben”,hodi zajno”,
– EDUKACIJE I SAVJETOVANJA;
– OBILJEŽAVANJE RUŽIČASTOG MJESECA i DANA NARCISA
i OTVORENA VRATA UDRUGE GEA.

U sklopu glavnih aktivnosti provest će se sljedeće podaktivnosti:
1. Edukativne radionice u Puli i okolici
2. Javnozdravstvena akcija Mjesec ružičaste vrpce u Puli i okolici
3. Javnozdravstvena akcija Mjesec ružičaste vrpce na Murteru
4. Dan narcisa u Puli
5. Dan narcisa u Općini Murter-Kornati
6. Izrada edukativnog materijala
7. Otvoreni dani Kluba Gea
8. Medijska kampanja “NE ću ben, hodi zajno”
9. Promidžba i vidljivost projekta
10. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati projekta

Održano 45 antistres radionica, 9 radionica vježba disanja ,80 radionica joge, 7 predavanja i 2 radionice fitoterapjie u prirodi, 9 predavanja o zdravim suplementima, 5 predavanja onkologa o raku dojke , 5 predavanja o samopregledu dojke, 4 zdravstvene akcije o važnosti ranog otkrivanja raka dojke, 2 sportska događanja, postavljeno 100 edukativnih plakata o važnosti ranog otkrivanja raka,izrađeno 2500 promotivnog materijala.

Trajanje projekta je 12 mjeseci od 09.07.2022. do 09.07.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 449.970,60 kn koji je u 100% iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nositelj projekta je Klub žena liječenih od raka dojke Gea-Pula, a partner n projektu je Općina Murter-Kornati.
Voditeljica projekta i kontakt za više informacija: gđa Helga Rajko Maretić, e-mail: info@geapula.hr

Poveznice na relevante internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ispuni pristupnicu,
pridruži nam se

Doniraj i sudjeluj

GEA Pula Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Sjedište udruge: Nobileova ulica 1, 52100 Pula
IBAN HR4924070001118017000 otvoren u OTP banci