Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Radionica – Štefanija Prosenjak Žumbar