Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Ekonomska škola Pula za Klub žena Gea

Ekonomska škola Pula za Klub žena Gea

Ekonomska škola Pula sudjelovala je u obilježavanju Dana narcisa u subotu, 23. ožujka, prodajom cvijeća i slikovnica na pulskoj tržnici te prihod od prodaje u iznosu od 495,00 kn doniran je Klubu GEA Pula.

Od srca zahvaljujemo prof. Slavici Lončarić iz pulske Ekonomske škole i učeničkoj zadruzi Kažun na izradi i donaciji keramičkog cvijeća te na donaciji slikovnica.