Gea Pula – Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Podržite humanitarnu akciju Dan narcisa 2019.

Podržite humanitarnu akciju Dan narcisa 2019.

Humanitarna akcija Dan narcisa 2019. godine u organizaciji Kluba Gea iz Pule održat će u subotu 23. ožujka 2019. godine od 9.00 do 13.00 sati na Narodnom trgu (pulska gradska tržnica kod fontane). Riječ je o javnozdravstvenoj humanitarnoj akciji čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti redovitih pregleda i samopregleda dojki kako bi se na vrijeme otkrio rak dojke ili prevenirao razvoj bolesti ili pojava komplikacija.

Dan narcisa u Puli organizira Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea koji djeluje više od 20 godina te pruža usluge koje ženama liječenima i operiranima od karcinoma dojke uvelike pomažu u rehabilitaciji: limfnu drenažu, ciljane medicinske vježbe, savjetovanje liječnika onkologa, psihoterapeutsko savjetovanje, savjetovanje o zdravoj prehrani, o dodacima prehrani i djelovanju lijekova na organizam, o prirodnim načinima održavanja zdravlja i dr.

Humanitarnom akcijom Dan narcisa prikupljaju se novčane donacije kojima se financiraju aktivnosti udruge te cvijeće (poglavito narcise, ali i drugo cvijeće) koje će se prodavati u subotu 23. ožujka 2019. od 9.00 do 13.00 sati na pulskoj tržnici.

Novčane donacije zaprimaju se na žiro račun udruge otvoren u OTP banci: IBAN HR4924070001118017000, a donacije cvijeća zaprimat će se u petak 22. ožujka 2019. u prostorima Gee na adresi P. Nobile 1, 52100 Pula (preko puta “stare” bolnice) od 9.00 do 19.00 sati.

Članice Gee zahvaljuju na svakoj pa i najmanjoj donaciji jer svaka je pomoć dobrodošla!